Výcvik jezdců na našich koních

    

 

Procházka s vodičem - na koně si tímto způsobem může sednout opravdu kdokoli. Od dvouletého dítěte po seniora. Není se čeho bát. Na koně pohodlně nasednete z vyvýšeného místa, takže žádné strachy, jak byste se na koně vyškrábali. :) Nejdřív Vám vysvětlím, jak se na koni usadit, aby se Vám jelo pohodlně a pak hurá na příjemnou procházku do krásné přírody. Takto strávený čas si všichni velmi chválí jako báječnou relaxaci.

 

Při výcviku se učíte vše, od přivedení koně z pastviny, a přes čištění a sedlání a nasedání je třeba se prokousat :) k samotnému ježdění..

Na prvním místě je bezpečnost!

U všeho se Vám tedy dostane vysvětlení, co, jak a proč ano, a co, jak a proč ne.

A i jezdit se dá bezpečně i nebezpečně a není to jen o ochranných pomůckách. Je to o kvalitě a pevnosti sedu, rovnováze, respektování koně, je to o celém přístupu ke koni a k jezdectví. Je to o kvalitě instruktora a jezdecké školy. ;-) A pokud hledáte bezpečnost, u nás budete na správném místě.

 

Výcvik začátečníka na lonži - koně ovládá cvičitel, vede ho na lonži na velkém kruhu, kůň by měl být klidný a plně respektovat povely cvičitele. Vy se pak tedy můžete plně soustředit na správný sed. S dětmi se tímto způsobem dá začít cca v šesti letech, záleží na každém jedinci (Dítě by mělo umět a chápat pravá/levá, dopředu/dozadu, předklonit/zaklonit).

Výcvik pokročilého jezdce - za pokročilého jezdce se dá považovat ten, kdo zvládá koně vodit samostatně v kroku klusu i cvalu. V hodinách se pak věnujeme hlavně vedení koně na otěži s měkkou pružnou rukou, zlepšování sedových pomůcek, vnímání reakcí koně na pobídky, atd. atd.

Vyjížďka do přírody - I já si osedlám koníka a pojedeme mezi louky lesy a pole, klusat i cválat. :) Na takovou vyjížďku ale beru jen ty, o kterých už vím, jak na tom jezdecky jsou a myslím si, že jsou schopni to zvládnout.

Skoková hodina - Pro ty, kdo mají sportovní ambice, nabízím výcvik nejdříve na kavaletách, pak malých skocích a postupně pracujeme na vedení koně mezi skoky se současných zvyšováním překážek.

 

 

Úvod:

Nabízíme ježdění na koni a možnost kvalitního jezdeckého výcviku. Nejsme půjčovna koní.

Na prvním místě je u nás vždy pohodlí, zdraví, potřeby a welfare našich koní, nikoli jezdců.

Z toho vyplývá způsob našeho výcviku a přístupu ke klientům jako k jezdcům, kteří s koňmi pracují, chtějí po nich to a ono, dávají povely, používají pomůcky..

Každý jezdec, byť jen rekreační, by se měl naučit jezdit na koni co nejlépe, aby mu z nevědomosti a neumění neubližoval, nezpůsoboval bolest, neděsil ho a nemátl ho pomůckami, které nedávají smysl nebo ještě hůře, které si vzájemně odporují.

Na jezdecké lekce choďte připraveni a včas. Učte se rychleji a snažte se více.

 

Kůň má velmi rychlé reakce a kvůli vám je nezpomalí, proto i vy zrychlete!

Myslete velmi rychle, zbude vám více času na jednání.

Čím usilovněji pracujete, tím většího štěstí dosáhnete.

Koně obvykle dělají, co jim řeknete, proto jim říkejte, aby dělali správné věci.

Na konci otěží je jemná huba koně.

Nic nemůže táhnout, když nemá co, proto netahejte, ale tlačte.

Netahej a nebudeš tahán.

Netahej tam kam chceš jet, ale pobízej tam kam chceš jet.

Rozhodně odmítněte koně nést. Nikdy mu neukazujte, že je to možné.

Pokud selžete v přípravě, připravte se na selhání.

Jestliže myslíte, že můžete, pak můžete. Jestliže myslíte, že nemůžete, pak nemůžete, tedy máte pravdu.

Ježdění je promlouvání a naslouchání a odpovídání a naslouchání a…