Jezdecký klub

Jezdecký klub Skvrňov

do našeho jezdeckého klubu se mohou přihlásit děti starší 10 let a dospělí

- v JK se budeme snažit z Vás vychovat zodpovědné, spolehlivé a poctivé budoucí majitele nebo ošetřovatele koní a také profesionální jezdce

 • zápisné je 1500,- Kč
 • děti od 10-ti do 15-ti let – 900,- Kč / měs.
 • děti od 15-ti do 18-ti let – 700,- Kč / měs.
 • dospělí – 500,- Kč / měs.

- docházka je časově dobrovolná (ideálně minimálně 3x týdně)

- čeká Vás kvalitní jezdecký výcvik

Naučíte se např.:
- jak správně pečovat o koně
- zjistíte, že péče o koně je opravdu zodpovědná každodenní práce
- jak poznat, že s koněm není něco v pořádku a co v takovém případě dělat
- budete mít možnost zúčastnit se skokových soutěží
- připravíme Vás na Zkoušky základního výcviku jezdce

Vzhledem k zodpovědné a časem zcela samostatné práci je v JK kladen velký důraz na dodržování pokynů trenérky a pravidel stáje, také na pravidelnost docházky a kvalitu odvedené práce.

Členové JK musí mít své vlastní jezdecké vybavení (přilba, vesta, chapsy). Vybavení je možné zpočátku zdarma zapůjčit ve stáji.


Podrobnosti:

Organizace JK Skvrňov

Vedoucí JK: Eva Chadimová, tel.: 775 306 246, email: echo@kozene-vyrobky.cz

Členství v JK Vám nabízí:

 • Docházka je časově dobrovolná
 • Kvalitní jezdecký výcvik
 • Správná péče o koně
 • Možnost složení ZZVJ

Požadujeme:

 • Zaplacení členského příspěvku
 • Odpracovat 3 služby měsíčně
 • Účast na předem hlášených brigádách

 

Členské příspěvky

 • Zápisné do Jezdeckého Klubu činí 1000Kč – jednorázový nevratný poplatek.
 • Pro děti od 10 do 14 let činí měsíční příspěvek za členství v JK 900Kč.
 • Pro děti od 15 do 18 let činí měsíční příspěvek za členství v JK 700Kč.
 • Pro dospělé činí měsíční příspěvek za členství v JK 500Kč.
 • Příspěvky se platí kvartálně, předem, vždy nejpozději poslední den v měsíci předchozího kvartálu.
 • Příspěvky je možné platit jak hotově, tak převodem na účet.
 • Č.ú.: 670100 – 2205461694 / 6210
 • V případě, že člen JK nemá zaplacené příspěvky včas, nemá nárok na výcvikové lekce.
 • Při odchodu člena z JK se příspěvky nevrací.

Výcvikové lekce

 • Výcvikové lekce pro oddílové členy probíhají každý den v týdnu.
 • Četnost výcvikových lekcí se odvíjí podle četnosti docházky.
 • Pravidelně se střídají dny, kdy člen jezdí a kdy nejezdí. Jeden den, kdy člen dorazí ke koním, jezdecká lekce proběhne, když dorazí příště, jezdecká lekce naopak neproběhne a člen se o koně pouze stará.
 • Tato docházka se zapisuje do Oddílové Knihy, kde se každý den uvádí, kdo byl přítomen, zda proběhla výcviková lekce, případně na jakém koni a co výcviková lekce obsahovala (např. vyjížďka, jízdárna, lonž, skoky)
 • Oddílová Kniha je všem členům neustále k dispozici k nahlédnutí v šatně.
 • V případě, že jsou koně neschopni výcvikových lekcí z důvodu nemoci (kulhání po kování, kolika, kašel, apod.) výcvikové lekce odpadají a o koně se pouze podle potřeby staráme – tzn. pokud je kůň nemocný a není schopen práce, neměl by to pro člena JK být impuls k tomu, aby na dobu nemoci koně přestal do JK docházet!
 • Tímto způsobem se snažíme členy vést k zodpovědnosti za koně a pochopení, že kůň není jen nástroj pro zábavu, ale že je nutné o koně v první řadě pečovat, teprve potom přichází na řadu ježdění.

Služby

 • Pro členy JK je povinné odpracovat minimálně 3 služby měsíčně.
 • Pokud člen odpracuje za 1 měsíc více služeb, tyto se převádějí k dobru do dalšího měsíce.
 • Pokud člen odpracuje méně služeb, příští měsíc se mu chybějící počet přičítá a je potřeba, aby služby dodělal.
 • Pokud člen nebude dlouhodobě a pravidelně plnit služby, zanikne mu nárok na výcvikové lekce do doby, než služby dodělá.
 • V případě, že člen nebude docházet do JK méně než tři týdny v měsíci, je jeho povinností si služby před nebo po nepřítomnosti dodělat.
 • V případě, že člen nebude docházet do JK déle než tři týdny v měsíci a zároveň tuto skutečnost nahlásí hned na začátku nepřítomnosti, služby si dodělávat nemusí (např. předem nahlášená delší dovolená, táhlá nemoc nebo úraz).
 • Služby se zapisují do příslušného papíru A4 s tabulkou, který je v šatně neustále k dispozici.
 • Taktéž je v šatně stále k nahlédnutí papír se seznamem členů a spočítanými službami, kde si člen může zkontrolovat či připomenout, kolik má udělat služeb v dalším měsíci.
 • Služby probíhají každý den v týdnu
 • Ve všední dny se dělá služba odpolední (večerní), která obnáší místování a nastlání všech ustájených koní a nakrmení všech ustájených koní.
 • O víkendu se dělá služba ranní (dopolední), která obnáší krmení všech ustájených koní, a místování a nastlání všech ustájených koní.
 • Odpolední služba začíná cca v 16:00 (místování), krmí se pravidelně mezi 18:00 a 19:00 (podle ročního období, počasí atd.)
 • Ranní služba začíná v 7:00 (krmení) a následuje místování.
 • Každý kůň má vlastní rozpis krmení na boxe – člen je povinen se tohoto rozpisu držet. Nejdříve koně nakrmí senem, po min. 15-ti minutách, kdy je nechá žrát seno, teprve nakrmí jádrem.

 

Brigády

 • Každý člen JK je povinen zúčastnit se nejméně 4 brigád za rok.
 • Brigáda musí být nahlášena vedoucí JK minimálně 14 dní předem.
 • Během roku proběhne cca 6-8 brigád.
 • Brigáda je vyhlášena vždy na jeden víkendový den dopoledne, cca od 9:00 do 13:00.
 • Při brigádách členi JK pomáhají s různými pracemi v celém areálu Jezdecké stáje Skvrňov. (úklid stáje, čištění výběhů, úprava povrchů určených k ježdění, péče o skokový materiál, apod.)
 • V případě nesplnění povinnosti 4 brigád za rok, člen zaplatí pokutu ve výši 300Kč za každou chybějící brigádu.
 • Odpracované či chybějící brigády se do dalšího roku nepřevádějí.

 

Odchod z JK

 • V případě, že se člen rozhodne, že nadále nechce do JK docházet, z jakéhokoli důvodu, prosíme o nahlášení této skutečnosti.
 • Vyloučení člena z JK je možné v případě, že bude opakovaně porušovat pravidla JK nebo pravidla bezpečnosti, nebo v případě jiného nevhodného chování.

 

Další informace

Pokud člen prokazatelně svým nevhodným chováním způsobí škodu na majetku, je povinen tuto škodu uhradit. Doporučujeme pojištění odpovědnosti za škodu v rámci celé rodiny (cca 400Kč ročně pro celou rodinu, zahrnuje i psa).

Každý člen, nebo jeho zákonný zástupce, zaplacením zápisného do JK stvrzuje, že byl seznámen s těmito podmínkami členství v JK Skvrňov a souhlasí s nimi. Taktéž souhlasí s tím a prohlašuje, že jezdí na vlastní nebezpečí, na svou vlastní zodpovědnost a je si vědom nebezpečí úrazu. Na důkaz toho připojuje podpis na tuto přihlášku.

 

Přihláška ke členství do JK Skvrňov

Jméno a Příjmení: …………………………………………

Datum narození: ………………………………………………………………

Rodné číslo: ……………………………………………………………

Adresa trvalého bydliště:  ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………................................................................

Kontakt: …………………………………………………………………………………………….

Kontakt na zákonného zástupce dítěte / osobu blízkou:…………………………………………………………. ………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..

Úrazové pojištění: mám / nemám    Pojišťovna: ……………………………..………………………………………

                                                                Číslo pojistné smlouvy: …………………………………………………..

 

Podpis: …………….........................  Podpis zákonného zástupce: ……………………………...

 

 

Provozní řád – pravidla bezpečnosti

 • Při příchodu do jezdeckého areálu je povinností každého ohlásit se a respektovat pokyny majitele, trenéra nebo zkušených jezdců a ošetřovatelů, nepřibližovat se ke koním.
 • Je nutné dodržovat ústně nebo písemně sdělené bezpečnostní a další podmínky provozu stáje.
 • Ke koním můžeme přistupovat jen se svolením výše zmíněných osob. Do výběhů a pastvin bez zodpovědného doprovodu osoby z jezdeckého areálu je vstup zakázán, neboť hrozí nebezpečí úrazu.
 • Ve stájích a při zacházení s koňmi se chováme klidně – neběháme, nekřičíme, koně neplašíme a bez souhlasu majitele ani nekrmíme pamlsky.
 • Pro jezdecký výcvik je nutné se vhodně vybavit, především obléci (jezdecká přilba (zapůjčíme), jezdecké kalhoty nebo podobné pružné kalhoty (nikoliv džíny nebo šusťáky), tričko nebo košile s dlouhým rukávem, jezdecké boty – gumové nebo kožené (ne sandály nebo tenisky), boty mají mít hladkou podrážku a malý podpatek – často se dnes používají tzv. „Chapsy“ – kožené návleky přes holeň, k nimž se nosí „pérka“, nebo podobná kotníčková obuv se stejnou podrážkou jako u jezdeckých bot.
 • Při příchodu ke koni ho dostatečně a slyšitelně oslovíme, přistupujeme z levé strany, ve volném prostranství nepřistupujeme ke koni nikdy zezadu.
 • V rámci výcviku a ošetřování koní dodržujeme bezpečnou vzdálenost při zacházení s koňmi – buď stojíme těsně u koně, nebo tak daleko, abychom nemohli být zasaženi kopyty nebo kousnutím. Ke koním je zákaz přístupu bez vědomí vedoucího.
 • Koně vodíme na uzdečce nebo na ohlávce, jednoho koně vede jeden člověk. Je důležité se naučit správně vodit a předvádět koně (bude součástí výuky).
 • Součástí bezpečnosti je také kontrola sedlového materiálu a to jak trenérem, tak samotným jezdcem. Případné závady je nutné hlásit trenérovi.
 • Zájemcům o pravidelné ježdění doporučujeme očkování proti tetanu. U dětí do osmnácti let musí dát souhlas k jízdě na koni alespoň jeden z rodičů, vhodný je také souhlas ošetřujícího lékaře.
 • Noví jezdci objektivně informují trenéra o svých předchozích jezdeckých zkušenostech (kde jezdili, jak dlouho, jak často apod.) Trenér vezme nové jezdce nejprve na jízdárnu, kde sám zjistí stav věci.
 • Členové jezdeckého klubu i turističtí jezdci se zavazují respektovat pokyny trenéra, cvičitele nebo jiné osoby pověřené k výcviku a to jak na jízdárně a v terénu, tak ve stáji či na dalších místech souvisejících s jezdeckým výcvikem nebo činností kolem koní.
 •  Jezdci i další účastníci jezdeckého provozu by měli být pojištěni proti úrazu. Při příchodu do nových stájí preventivně nahlásí, u které pojišťovny jsou pojištěni a číslo pojistky. Ve všech jezdeckých střediscích (i když jsou tato pojištěna) je jezdecký výcvik provozován na vlastní nebezpečí jezdce.
 • Pro práci u koní je nezbytné se naučit zacházet s nářadím ve stáji.
 • Je podstatné dodržovat pořádek a čistotu – koní, oblečení, nářadí, stájí, areálu.
 • Ve stájových prostorách je zakázáno kouřit.
 • K jezdecké praxi je doporučeno se vzdělávat i v jezdecké teorii.
 • Měli bychom jezdit ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, k okolí a k přírodě. Jezdci na koních by měli kolemjdoucí zdravit první.
 • Všichni jezdci, chovatelé a příznivci koní jsou povinni tyto podmínky v rámci možností dodržovat, aby neubližovali koním, svému okolí a ani sobě.
 • Aby se jezdecký výcvik a práce kolem koní odvíjela ve vstřícném, přátelském a ohleduplném duchu, jezdci by si měli navzájem pomáhat, bez ohledu na rozdílné jezdecké schopnosti nebo věk.

 

Podpis: ………………………………………………         Podpis zákonného zástupce: ……………………….................

TOPlist